Om att följa sin egen sanning

Samtal med gud 2018-02-06

Vi pratar om mediet som jag ska träffa om en vecka. Hon använder tarotkort och pratar med änglar. jag har aldrig gått till ett sånt medium förut.

”Är det en bra idé att jag träffar henne?”
”Det får du gärna göra. Hon är mina kära vän. Och alla sätt du får höra ditt budskap på är bra sätt.”
Jag frågar om det finns olika sätt att prata med gud. Vem är det egentligen jag pratar med? Är det en guide, ängel eller gud?
”Det finns många olika. Den du har valt att tala med är gud för dig. Du har valt att prata direkt med källan. Det är samma som Ami¹ pratar med. Och som Neale² pratar med.”
”Det här mediet då, som pratar med änglar?”
”Ja, hon pratar med änglar. De har tillgång till samma information som jag.”

Jag har funderat på en annan sak, sedan Sonja berättade om det. Det var en man som också var medial som hon skickade en video med till mig. Det lilla jag såg av honom så lät hans budskap lika de jag, Ami och Neale fått. Men så berättade Sonja att han sagt att det bara är det han kanaliserar som är rätt, att man inte ska lyssna på andra mediala budskap. Det fick jag inte ihop i mitt huvud. Om det nu är gud som talar till honom och han tar emot kloka budskap, hur kan gud ha missat att ge honom ett så väsentligt budskap, eller hur kan han ha misstolkat det? De frågorna ställde jag till gud som fick svara tre gånger innan jag var nöjd.
”Hans bestämda uppfattning är att allt som han tar emot är sant. Han kan se bitar av sanning i andras kanaliseringar, men i sina kanaliseringar ser han bara fullständig sanning. Så är det ju också för honom, allt han tar emot är verkligen sant. Hans sanning.”
”Men hur kan han missa detta att alla ska hitta sin egen sanning? Det känns som ett så enormt centralt budskap från dig?”
”Ja. Ja, det är verkligen det viktigaste. Ni ska aldrig tro på att någon annan har sanningen åt er. Lita bara på er inre röst och det ni intuitivt känner i kroppen. Det är som testet ni gjorde med sockret hemma hos Sonja³. Den ”ordlösa sanningen” är den ni känner inne i kroppen, i hjärtat eller magen. Det är samma slags test.”
”Men varför kan han inte förmedla detta, om nu det är det viktigaste?”
”Han är i en sån utvecklingsfas att det är väldigt viktigt för honom att ha rätt. Även mediala personer kan blanda in sina egna uppfattningar i det de förmedlar. Det har jag sagt till dig förut att man kan blanda in sina egna tankar. Därför är det väldigt viktigt att du (och en eventuell mottagare) känner efter om detta verkligen är en sanning för mig.”
”Hm, nu gör du mig ändå osäker. Osäker på vad jag kan förmedla och på hur andra kan ha så fel.”
”Det handlar egentligen inte om rätt och fel. Det handlar om utveckling och olika faser. Personen vi talar om kommer att märka att han misstagit sig och det kommer hjälpa honom mycket i sin utveckling.”
”Men andra då, som han kanske givit fel budskap?”
”Det har han inte gjort. Jag förmedlar bara sånt ni är redo att höra. Och era egna tolkningar och tankar är inte heller skadliga. Det kan de inte heller vara, eftersom ni alla är ”med på det här”. Ni gör det här tillsammans, ni hjälper varandra med era olika utvecklingar och det ni vill uppleva här.”
”Så vi kan inte skada varandra med de budskap vi förmedlar?”
”Inte egentligen, nej.”
”Men nu tycker jag det blir väl metafysiskt. Vi kan väl skada andra genom att leda dem in på fel spår eller berätta saker de inte vill eller borde höra? Och det finns väl människor som förmedlar sanningar och de som inte gör det?”
”Som vi sagt förut – alla väljer sin egen sanning. Och det är precis så det ska vara. De du lyssnar på och ger din uppmärksamhet nu, ger de dig sanningen?”
”Ja, så känns det ju verkligen.”
”Då är det din sanning nu och den väg du väljer att gå nu. Och de som till exempel väljer att lyssna på Mr Trump (för att ta ett aktuellt exempel) väljer det som sin sanning nu. Och dem ska ni verkligen inte förakta! De gör ett stort jobb för att ni kollektivt ska uppleva hur den sanningen känns och att välja vart ni ska gå härnäst. Och tro mig, det blir åt ett fantastiskt håll!”
”Oj, ok. Nu har vi verkligen gått igenom det här med sanning. Så du menar att om det är någon som känns som den inte säger sanningen, så ska man bara välja bort det?”
”Ja.”
”Och inte bry sig om att ”rätta” den personen eller berätta för andra att den har ”fel”?”
”Precis.”
”Men ska man inte protestera om man hör något som är helt galet och orättfärdigt?”
”Du ska alltid säga din sanning. Och när någon annan då hör din sanning så kan den avgöra om det är en sanning också för den. Men det är ingen nytta med att påpeka att en annan har fel bara för att visa att den har fel. Visa istället din sanning, som då kan vara en alternativ väg.”


¹ Ami är ett medium som kanaliserar “Kosmos”
² Neale Donald Walsch, som kanaliserar gud
³ Vi gjorde ett test där kroppen berättar vad som är bra och inte bra för den. Vi höll en matvara i handen med utsträckt arm och ansträngde oss allt vi kunde för att hålla armen uppe. Det visade sig att vi var olika känsliga för olika saker. Till exempel kunde jag hålla ett kaffepaket med utsträckt arm utan problem. Samma sak med med en citron. Men när jag fick ett sockerpaket i handen (som inte var tungt) var det helt omöjligt att hålla armen uppe.

En kommentar till “Om att följa sin egen sanning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.